Archiv

Archiv na sociálních sítích školy :-)


Smart Academia je hrdá na své absolventy

Bývalá žákyně naší školy, nyní studentka sekundy Gymnázia Hostivice, již druhým rokem obhájila vítězství v kategorii I.B anglické olympiády v okresním kole (krajské kolo se v této kategorii nevypisuje).

Gratulujeme a máme radost, že díky dobrému základu výuky angličtiny během studia na naší škole jsou naši bývalí žáci úspěšní!


Matematická olympiáda

Dne 29. 1. 2020 proběhlo okresní kolo Matematické olympiády. Naše škola měla v této náročné soutěži jednoho zástupce. Tento žák se stal úspěšným řešitelem v kategorii 5. tříd.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.


CENTRUM NADÁNÍ a SMART ACADEMIA

Smart Academia základní škola navázala spolupráci s Centrem nadání o.p.s.

V letošním roce proběhne pro žáky 5. ročníku a jejich rodiče 8. dubna 2020 přednáška na téma "Taktika před přijímačkami".

Dále společně připravujeme na příští školní rok intenzivnější spolupráci v rámci mimoškolních aktivit pro děti ve škole i v projektu Smarťánek.


Smart Academia děkuje

Smart Academia děkuje firmě CCA Group, a.s. za skvělou interaktivní tabuli. Teď už učení půjde samo :-)


SMARŤÁNEK

aneb u velkých Smarťanů nanečisto

Smart Academia nově plánuje mimoškolní volnočasové aktivity pro děti předškolního věku. V naší škole bychom chtěli společně rozvíjet individuální kompetence dětí a dále aktivně rozvíjet jejich jedinečné vlohy a talent.

Tyto mimoškolní volnočasové aktivity - zkráceně "Smarťánek", by v naší škole probíhaly od února každý čtvrtek a pátek od 8:30 hodin do 17:00 hodin.
V dlouhodobém projektu Smartí planeta, který jsme spustili od září 2019, děti seznamujeme se zajímavými osobnostmi, které navštíví naši školu. 

V rámci těchto pečlivě připravených přednášek, v první části projektového dne, nás budou tyto osobnosti seznamovat se svými životy, prací, úspěchy... V druhé části se děti aktivně zapojí do diskuse nebo do tematicky připravených workshopů.

Zajímavost

Každý návštěvník dostane jednu společnou otázku:

" Jaký byl Váš 17. listopad 1989?"


Smart Academia základní škola splnila podmínky 

Cambridge Assessment English pro Českou republiku a Slovensko a 

obdržela 16. 9. 2019 oficiální potvrzení statutu přípravného centra . 

Máme velkou radost a děkujeme Smart týmu a dětem :-)