SLEDUJTE NAŠE AKTUALITY TAKÉ NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU 


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ve školním roce 2023/2024

Smart Academia základní škola, s.r.o. rozhodla, v souladu s ust. § 46 a § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: 


Přípravné kurzy na 8-letá gymnázia

více informací na záložce Přípravné kurzy


Harmonogram školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023. 

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 13. 2. - 19. 2. 2023 pro Prahu - Západ

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. 

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023. 

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023. Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. 


ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

DO 1. TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/20231. třída ORANŽOVÁ - Anna Shejbalová

2. třída FIALOVÁ - Mgr. Irena Trefilová 

3. třída  ZELENÁ - Regina Daňková

4.  třída MODRÁ - Mgr. Alena Shejbalová

5. třída ŽLUTÁ - Mgr. Lenka Řapková¨


Smartík školní družina - Gabriela Hubáčková, vychovatelka, asistentka

                                        Kateřina Shejbalová, vychovatelka, asisitentka

English Teacher - Stephen Ladkin


Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás touto cestou informovala o aktuální spolupráci naší školy s terapeutem Petrem Janem Řehákem.

Proč jsme se ve shodě s paní majitelkami a Panem Řehákem dohodli o nezbytnosti jeho působení v těchto dnech ve škole si Vám dovolujeme přeposlat přímo v jeho vyjádření, viz níže.

V tuto chvíli má za sebou pan Řehák úvodní konzultace s pedagogy. Dále jeho činnost bude pokračovat v jednotlivých třídách, po uvolnění opatření, až budou všechny děti ve škole přítomné.

Pro Fialky z 5. třídy připravujeme motivační setkání na téma přijímacích zkoušek, které je v letošním školním roce pro závěrečný ročník podle nás velmi důležité a nezbytné.

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a naději, že se již brzy budeme potkávat s dětmi přímo ve škole.

Za celý náš tým

Mgr. Alena Shejbalová

Vzhledem k dlouhodobě přetrvávající pandemické situaci ovlivňované často chaotickými covidovými opatřeními regulující studijní proces, i vzhledem k nestandardnímu distančnímu způsobu výuky, dochází k vytváření neúměrného tlaku na žáky, vyučující i rodiče. Tento stres je obrovský.

Ti, co rozhodují o distanční výuce, už bohužel neřeší následky těchto kroků a ponechávají zúčastněné svému osudu.

Vedení školy si uvědomuje, že škola samotná, vedle svého studijního výkonu, musí pracovat s žáky, vyučujícími, nejlépe i s rodiči i na psychickém komfortu, který zcela zásadně ovlivňuje studijní výsledky i celkové klima ve škole i v rodině.

Stejně jako před třemi lety, se v tomto, pro nás všechny náročném období, na mne obrátila škola s žádostí o odbornou asistenci, jejíž cílem je opět přivést mezi všechny zúčastněné radost a chuť po vzdělání.

Jsem připraven se o to postarat a poskytnout pomoc a konzultace všem, v prvé řadě dětem, kde je to pro jejich zdravý vývoj, identitu a rozvoj vztahů velmi důležité, a řekl bych dokonce pro studium nenahraditelné.

Petr Jan Řehák, terapeut


Kontakt

Smart Academia základní škola, s.r.o. 

IČ: 049 36 442

Pionýrů 79, 253 01 Hostivice


Mgr. Alena Shejbalová

ředitelka školy

telefon: 725 729 127

www.smartacademia.cz

e-mail: info@smartacademia.cz


pověřenec pro OOÚ: Ing. Milena Barcalová

e-mail: milena.barcalova@email.cz

telefon: 722 947 319