Spolupracujeme

Petr Jan Řehák je mentální kouč, se kterým dlouhodobě naše škola spolupracuje. Petr pracuje nejen s dětmi, ale i s pedagogy.

Jeho motivační programy využíváme hlavně u žáků 5. ročníku k jejich psychické přípravě a odolnosti v průběhu jejich přijímačkové přípravy.

Někteří rodiče využívají i služby Petra soukromě v rodinných programech.

Spolupráce s Petrem je pro nás všechny velkou radostí, vzájemným obohacením a vnímáme, že pokud děti, rodiče i učitelé chtějí, s jeho pomocí přichází úspěchy v rozmanitých oblastech.CENTRUM NADÁNÍ a SMART ACADEMIA


Smart Academia základní škola navázala spolupráci s Centrem nadání o.p.s. 

V letošním roce proběhne pro žáky 5. ročníku a jejich rodiče 8. dubna 2020 přednáška na téma "Taktika před přijímačkami".

Dále společně připravujeme na příští školní rok intenzivnější spolupráci v rámci mimoškolních aktivit pro děti ve škole i v projektu Smarťánek. Dne 30. 1. 2018 se Smart Academia stala členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.


8. 1. 2018 Naše škola se stala oficiálním přípravným centrem Cambridge English exams.