Spolupracujeme

CENTRUM NADÁNÍ a SMART ACADEMIA


Smart Academia základní škola navázala spolupráci s Centrem nadání o.p.s. 

V letošním roce proběhne pro žáky 5. ročníku a jejich rodiče 8. dubna 2020 přednáška na téma "Taktika před přijímačkami".

Dále společně připravujeme na příští školní rok intenzivnější spolupráci v rámci mimoškolních aktivit pro děti ve škole i v projektu Smarťánek. 


Dne 30. 1. 2018 se Smart Academia stala členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

8. 1. 2018 Naše škola se stala oficiálním přípravným centrem Cambridge English exams.