5. třída

Mgr. Irena Trefilová

Fialová třída

My, Fialky, máme radost, že jsme se po prázdninách opět sešly ve své fialové třídě. 

Nyní už jsme nejstaršími žačkami v naší škole.

Začátek školního roku jsme společně se čtvrťáky oslavili na výletě do Harrachova, kde jsme se věnovali nejen vycházkám do přírody, ale navštívili jsme také místní sklárnu, expozici krkonošské přírody a užili jsme si jízdu na bobové dráze.

Nyní už se ovšem pilně učíme a připravujeme se na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.