Přípravné kurzy na 8letá gymnázia

AKTUÁLNÍ INFORMACE O KURZECH PŘIPRAVUJEME  - SLEDUJTE NÁS

čekáme na časové dispozice externí výuky matematiky

Výuka v nouzovém stavu probíhá samozřejmě online.

Chcete svému dítěti zajistit individuální a kvalitní přípravu k přijímacím zkouškám?

Smart Academia základní škola s.r.o. nabízí pro žáky 5. třídy PŘÍPRAVNÉ KURZY Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA OSMILETÁ GYMNÁZIA.

začínáme již ________________

v budově školy Smart Academia

Pionýrů 79, 253 01 Hostivice

Tým Smart Academia nabízí:

  • komplexní přípravu k přijímacím zkouškám
    z českého jazyka i matematiky - celkem děti absolvují cca 24 lekcí - dle termínu přijímacích zkoušek, které vyhlásí MŠMT


pravidelně mimo prázdnin

  • prohloubení a upevnění znalostí potřebných k přijímacím zkouškám
  • individuální přístup zkušených pedagogů ke každému žákovi
  • maximálně 10 dětí ve skupině
  • modelové testy simulující podmínky jako        u přijímacích zkoušek

Kapacita přípravných kurzů je omezená. V případě zájmu pro žáky mimo naši školu, prosíme, kontaktujte ředitelku školy, Mgr. Alenu Shejbalovou (alena.shejbalova@smartacademia.cz).


ÚSPĚCH NAŠICH PÁŤÁKŮ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Gymnázium Duhovka, Praha 7

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

Třída našich posledních páťáků byla velmi různorodá, co se týče národností dětí. Proto se někteří rodiče ze zahraničních či bilingvních rodin rozhodli, že obtížnost přijímacích zkoušek zejména z češtiny, by byla pro děti náročná. Jsme velmi rádi, že jejich rozhodnutí, která konzultovali se školou, vedla i k výběru studia na rozmanitých školách základních.


ÚSPĚCH NAŠICH PÁŤÁKŮ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Gymnázium Nad Alejí, Praha 6

Gymnázium Duhovka, Praha 7

Mensa Gymnázium, o.p.s., Praha

Francouzské lyceum, Praha

Gymnázium Hostivice

Gymnázium Kladno 


ÚSPĚCH NAŠICH PÁŤÁKŮ 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Gymnázium Nad Alejí, Praha 6

Gymnázium Duhovka, Praha 7


ÚSPĚCH NAŠICH PÁŤÁKŮ 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

V tomto náročném školním roce, kdy příprava na zkoušky byla zkomplikovaná březnovým zavřením škol, nejistotou, jak a kdy budou zkoušky probíhat, naši páťáci zabodovali.

Mensa gymnázium 
Gymnázium Jaroslava Seiferta 
Gymnázium Hostivice 
Gymnázium Kladno 
Sportovní gymnázium Kladno 
Deutsche Schule Prag 
Gymnázium Hostivice 


ÚSPĚCH NAŠICH PÁŤÁKŮ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Mensa gymnázium, o.p.s., Praha

Gymnázium Nad Alejí, Praha 6

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6

Deutsche Schule Prag 

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

Gymnázium Hostivice