Kontakt

ředitelka: Mgr. Alena Shejbalová

www.smartacademia.cz

 datová schránka ID: jx8mhc

číslo účtu: 115-1999050277/0100

pověřenec pro OOÚ: Rostislav Frič

datová schránka: suiny2e

telefon: 722 947 319

Smart Academia základní škola, s.r.o.

 IČ: 049 36 442

 Pionýrů 79, 253 01 Hostivice

zapsaná MŠMT do rejstříku škol a školských zařízení ČR s účinností od 1. 9. 2016, č.j. MSMT-21335/26-5


+420 725 729 127

alena.shejbalova@smartacademia.cz

info@smartacademia.cz

kontakty na pedagogy:

jmeno.prijmeni@smartacademia.cz

jmeno.prijmeni@smartacademia.cz

kontakt na družinu:

smartik@smartacademia.cz