Stravování

Žáci Smart Academia stravují v zařízení školního stravování s.r.o. Litovická 476, 253 01 Hostivice - Restaurant Fort Roxy.


online objednání obědů po vyplnění jména a hesla žáka