Stravování

Ve školním roce 2020/2021 se žáci Smart Academia stravují v zařízení školního stravování s.r.o. Litovická 476, 253 01 Hostivice - Restaurant Fort Roxy.