SMARTÍK

školní družina

Smartík je otevřen:

 v pondělí   od 14:00 do 17:00 hod.

v úterý od 14:00 do 18:00 hod.

ve středu od 13:00 do 18:00 hod.

ve čtvrtek od 14:00 do 18:00 hod. 

v pátek od 12:05 do 17:00

vychovatelka Gabriela Hubáčková

 1. - 5. třída - v zelené učebně

ARCHIV - SMARTÍK

ART THURSDAYS IN SMARTÍK - umělecké čtvrtky ve Smartíku

Od podzimu 2019 se naši Smartíci setkávají každý čtvrtek s rodilým mluvčím Stephenem. Máme velkou radost, že tato úžasná spolupráce formou přednášek a návazně výtvarných workshopů bude pokračovat až do konce školního roku.

Techniky, se kterými měly děti možnost se seznámit, byly rozmanité: metoda "dots", vitráže, zátiší, jeskynní malby, scéna zimní krajiny dle J. Lady.

Čtenářské čtvrtky

... v letošním školním roce jsme již přečetli...

KREATIVNĚ-KONSTRUKTIVNÍ PÁTKY ve Smartíku

Stavíme s Merkurem
Stavíme s Merkurem

Od září 2019 se naši Smartíci seznamují s legendární konstrukční stavebnicí MERKUR. Jsme mile překvapeni, že v době "Legové" šroubky a matice slaví u našich Smarťanů VELKÝ úspěch.