Projekty 

Smartí planeta

V dlouhodobém projektu Smartí planeta, který jsme spustili od září 2019, děti seznamujeme se zajímavými osobnostmi, které navštíví naši školu.

V rámci těchto pečlivě připravených přednášek, v první části projektového dne, nás budou tyto osobnosti seznamovat se svými životy, prací, úspěchy... V druhé části se děti aktivně zapojí do diskuse nebo do tematicky připravených workshopů.


Celé Česko čte dětem

Čtení pomáhá

Naše škola byla zaregistrována do zajímavého projektu Čtení pomáhá. Organizátoři projektu Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý zaregistrovaný žák získá po přečtení knížky z širokého seznamu dětské literatury a úspěšném vyplnění krátkého kvízu na přečtenou knihu (odpoví on-line na 4 jednoduché hádanky) kredit padesát korun, který dle vlastní volby následně věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Více informací o projektu naleznete na www.ctenipomaha.cz.

Své děti můžete do projektu zaregistrovat na stránkách: https://www.ctenipomaha.cz/cs/registrace

Knížata

Nákupem knih z katalogu Knížata, který od nás děti dostávají, přispíváte "korunkami" do truhly. Tyto korunky poté směníme za výukové materiály pro děti. 

Děkujeme. 

Garden party

Tradiční setkání s rodiči a dětmi - v září a červnu. Garden party jsou tematicky laděné a většinou s charitativním prvkem.

Recyklohraní

V listopadu 2016 se naše škola Smart Academia zapojila do projektu "Recyklohraní" , který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění odpadu a recyklaci odpadů. Zapojte se s námi - sbíráme baterie, drobná elektrozařízení a použité tonery a cartridge.

Pomůžete životnímu prostředí a zároveň dětem pomáháte sbírat body do tohoto projektu, za které budou moci na konci školního roku vybírat ceny z katalogu Recyklohraní. Děkujeme.

www.recyklohrani.cz

Ovoce a mléko do škol