Projekty 

ART THURSDAYS IN SMARTÍK - umělecké čtvrtky ve Smartíku

Od podzimu 2019 se naši Smartíci setkávají každý čtvrtek s rodilým mluvčím Stephenem. Máme velkou radost, že tato úžasná spolupráce formou přednášek a návazně výtvarných workshopů bude pokračovat až do konce školního roku.

Techniky, se kterými měly děti možnost se seznámit, byly rozmanité: metoda "dots", vitráže, zátiší, jeskynní malby, scéna zimní krajiny dle J. Lady.

Smartí planeta

V dlouhodobém projektu Smartí planeta, který jsme spustili od září 2019, děti seznamujeme se zajímavými osobnostmi, které navštíví naši školu.

V rámci těchto pečlivě připravených přednášek, v první části projektového dne, nás budou tyto osobnosti seznamovat se svými životy, prací, úspěchy... V druhé části se děti aktivně zapojí do diskuse nebo do tematicky připravených workshopů.

Zajímavost

Každý návštěvník dostane jednu společnou otázku:

" Jaký byl Váš 17. listopad 1989?"

Celé Česko čte dětem

Čtení pomáhá

Naše škola byla zaregistrována do zajímavého projektu Čtení pomáhá. Organizátoři projektu Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý zaregistrovaný žák získá po přečtení knížky z širokého seznamu dětské literatury a úspěšném vyplnění krátkého kvízu na přečtenou knihu (odpoví on-line na 4 jednoduché hádanky) kredit padesát korun, který dle vlastní volby následně věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Více informací o projektu naleznete na www.ctenipomaha.cz.

Své děti můžete do projektu zaregistrovat na stránkách: https://www.ctenipomaha.cz/cs/registrace

Knížata

Nákupem knih z katalogu Knížata, který od nás děti dostávají, přispíváte "korunkami" do truhly. Tyto korunky poté směníme za výukové materiály pro děti. V současné době máme nasbíráno 899 korunek. Děkujeme. 

Garden party

Tradiční setkání s rodiči a dětmi - v září a červnu. Garden party jsou tematicky laděné a většinou s charitativním prvkem.

Smartí trhy

 Jedná se o prodej zdravých potravin, olivových olejů, marmelád, ovoce, zeleniny a také výrobků Smartích dětí. Výtěžek z prodeje je opět použit na konkrétní charitativní projekt.

Velikonoční dílny

Vánoční dílny

Školní výlety

Cyklovýlety 

Tour de Hostivice - výlet na kole po okolí Hostivice

Recyklohraní

V listopadu 2016 se naše škola Smart Academia zapojila do projektu "Recyklohraní" , který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění odpadu a recyklaci odpadů. Zapojte se s námi - sbíráme baterie, drobná elektrozařízení a použité tonery a cartridge.

Pomůžete životnímu prostředí a zároveň dětem pomáháte sbírat body do tohoto projektu, za které budou moci na konci školního roku vybírat ceny z katalogu Recyklohraní. Děkujeme.

www.recyklohrani.cz

Děti získaly body v projektu Recyklohraní za sběr tonerů. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají plnit sběrnou nádobu starými tonery. Současný bodový stav 609 bodů. 

Laktea 

Ovoce a mléko do škol