Harmonogram školního dne


Příchod dětí do školy

7:30- 8:30

1. vyučovací hodina

8:30 - 9:15

Přestávka

9:15 - 9:25

2. vyučovací hodina

9:25 - 10:10

Přestávka svačinová

10:10 - 10:25

3. vyučovací hodina

10:25 - 11:10

Přestávka

11:10 - 11:20

4. vyučovací hodina

11:20 - 12:05

Přestávka 

12:05 - 12:15

5. vyučovací hodina

12:15 - 13:00

Oběd + pobyt na zahradě

13:10 - 13:45

Přestávka

13:45 - 14:00

Smartík

viz záložka šk. družina Smartík