Třídy 2020/2021

1. třída -  Regina Daňková

2. třída - Mgr. Alena Shejbalová

3. třída - Mgr. Jana Paruševová

4. třída - Mgr. Simona Červinková

5. třída - Mgr. Irena Trefilová

výuka Aj  předměty vyučované metodou CLIL (hudební výchova, informatika) 

předměty vyučované metodou CLIL (matematika) - Regina Daňková