Třídy 2019/2020

1. třída - Mgr. Alena Shejbalová

2. třída - Mgr. Tereza Komárková

3. třída - Mgr. Simona Červinková

4. třída - Mgr. Irena Trefilová

5. třída - Mgr. Jana Paruševová  

výuka Aj  předměty vyučované metodou CLIL (hudební výchova) - Shahid Mahmood

předměty vyučované metodou CLIL (matematika) - Mgr. Regina Daňková