DĚKUJEME

  • paní Horálkové za zmrzlinu pro všechny děti ke Dni dětí (cyklovýlet, turistika)
  • panu Lukyanovi za finanční částku, kterou přispěl k chystané rekonstrukci zahrady
  • paní Kratinové za finanční dar ve výši 5000 Kč na odpolední aktivity ve Smartíku (Smoothie, keramika...)
  • všem rodičům za přírodniny na "Truhlíkování"