Školská rada


Aktuální složení Školské rady Smart Academia základní škola s.r.o.

členi za zákonné zástupce: paní Klára Kuklíková a pan Daniel Horňák

členi za pedagogy: Anna Shejbalová a Irena Trefilová

členi za zřizovatele:  Jana Váchová, Konstancie Železná


Dokumentace ke ŠR na vyžádání u ředitelky školy.