Školská rada


Vážení rodiče,

dne 30. 9. 2021 proběhla volba zástupců rodičů a zákonných zástupců do školské rady při Smart Academia ZŠ.

Většinou hlasů byli vašimi zástupci zvoleni paní Klára Kuklíková a pan Ctibor Šturc.

První zasedání nové školské rady se uskuteční ve středu 6. 10. 2021 v 16:30 hod.

Mgr. Alena Shejbalová

ředitelka školy

Dokumentace ke ŠR na vyžádání u ředitelky školy.