Projekt SMARTí planeta

Ricardo Hoineff

Naši milí a chytří Smarťani v září přivítali na planetě Smart Ricarda Hoineffa - výtvarníka, scénografa, tvůrce znělek Stardance a promo kampaní TV Nova. Nově i skláře, který ve čtyřiceti letech vystudoval sklářskou školu v Novém Boru. A hlavně, tvůrce loga naší školy Smart Academia.

Ricardo dětem popsal svůj zajímavý životní příběh. Od dětství prožitého v Brazílii přes příchod do Čech, které se staly jeho druhým domovem. Při prezentaci popisující přípravu scény Stardance detailně dětem vysvětlil, co obnáší práce scénografa - jak vzniká nápad a téma znělky, plánky parketu a scény přeměněné ve skutečnost, práci celého štábu. Velmi empaticky dětem ukazoval, že pouze úzká spolupráce celého týmu je velmi klíčová a vede k úspěchu, ač je někdy opravdu těžké uznat, že i nápady ostatních, nejen ty moje, jsou lepší. Jak je velmi důležité se toto naučit.

V průběhu přednášky Ricardo plynule přecházel do angličtiny. Velmi hezkým způsobem dětem vysvětloval, že je nutné a nezbytné znát jazyky. Doslova - Kolik řečí umíš, o to více jsi svobodnější.

V závěru příjemného a velmi zajímavého dopoledne měly děti možnost se Ricarda ptát na cokoli, co je napadlo. Např. jak se stal výtvarníkem, co nejraději maluje, jak vzniklo logo se sovičkou... Interakce mezi nimi byla skvělá! Padlo i hodně dotazů na výrobu skla a Ricardo nás všechny pozval na exkurzi do sklárny, kde nám vše ukáže v praxi. Už se moc těšíme!

Na úplný konec zazněla otázka, kterou budeme dávat každému hostovi, který se zúčastní našeho projektu. A to - Co jste dělal 17. listopadu 1989? Takže teď víme, že Ricardo tehdy ještě žil v Brazílii, kde sledoval listopadové události v Československu v televizi. Děti poslouchaly, jak tehdy s velkým napětím a obdivem sledoval odvahu a odhodlání lidí za železnou oponou provést změnu. Byla to pro něj velmi emotivní vzpomínka...


Martin Benčík

Na začátku celého dne se naši malí Smarťani seznámili s tím, co vůbec znamenají slova jako: voják, armáda, čest, dodržování zásad, ctění hodnot, ukázněnost, disciplína, morálka. Rotný Martin Benčík dětem popsal svůj životní příběh, jak se rozhodl stát vojákem, co ho k tomu vedlo. Předvedl jim, jaké je vybavení vojáka (velká a malá polní, uniforma, ochranná vesta, opasek apod.). Zároveň jim ukázal, jak i obyčejná tkanička může vojáka dostat z velmi nepříjemné situace. Velmi poutavě jim vyprávěl o misi v Afganistánu, o nutnosti učit se cizí jazyky. Součástí tohoto dne byla i prezentace, která se týkala naší republiky, armády, jednotlivých armádních praporů. 

Po celou dobu se rotný Martin Benčík všem dětem aktivně věnoval, odpovídal na jejich zvídavé dotazy.

­­­

V závěru příjemného a opravdu velmi zajímavého dopoledne měly děti možnost ptát se na to, co je zajímalo. Např. co ho vedlo k tomu stát se vojákem, jak je náročný vojenský výcvik, jestli má v rotě, četě nějaké vojáky - ženy... Interakce mezi nimi byla prostě skvělá! Protože se celý den vydařil, domluvili jsme se na jarní akci, která se bude týkat pobytu a přežití v přírodě. Už se OPRAVDU moc těšíme! 


Na úplný konec musela zaznít otázka, kterou jsme se rozhodli dávat každému hostovi, který se zúčastní našeho projektu. A to - Co jste dělal 17. listopadu 1989? 

A odpověď?

"Byl jsem ještě ve škole, se spolužáky."


Vladimír Železný

V pátek 15. 11. 2019 jsme na naší planetě Smart přivítali další osobnost ve výuce. Vzhledem k 30. výročí od "Sametové revoluce" jsme opravdu velmi rádi, že si na nás udělal čas mluvčí OF - pan Vladimír Železný.

Na začátku tohoto dne se "Smarťani" seznámili s životem pana doktora Vladimíra Železného, který jim zároveň velmi poutavě vyprávěl o tom, jak lidé v naší zemi žili před 17. listopadem 1989 - na "Nenormální planetě" - tedy v komunismu. Sami "Smarťani" se pak měli rozhodnout, zda by se jim líbil život na takovéto "Nenormální planetě" nebo by raději žili na "Normální planetě".

Malým "Smarťanům" byla velmi zajímavou formou předána celá historie 17. listopadu, od uzavření vysokých škol v roce 1939, až po 17. listopad 1989.

Pan doktor Železný ukázal dětem samizdatové knihy, které v minulosti pomáhal sám přepisovat a rozšiřovat. Všichni jsme měli možnost si je prohlédnout. Součástí tohoto projektového dne byla i "tisková konference" s tiskovým mluvčím OF panem doktorem Vladimírem Železným, které se aktivně zúčastnili všichni z naší "Smartí planety". Na všechny naše dotazy nám pan doktor aktivně odpovídal. Samozřejmě, že i tentokrát nesměla chybět otázka - Co jste dělal 17. listopadu 1989?

Odpověď našeho hosta zněla: "Byl jsem tam, byl jsem na Národní třídě. Tento den se opravdu velmi vydařil."


Daniel Lacek

V pátek 22. 11. 2019 jsme na naší planetě Smart - tentokrát ale ne přímo u nás ve škole, ale v sokolovně v Hostivicích přivítali dalšího milého návštěvníka Planety Smart. Stal se jím pan Daniel Lacek, ředitel společnosti Ulice dětem o.p.s.

Na začátku projektového dne se žáci seznámili s veškerými aktivitami Daniela Lacka. Povídali si o tom, co vůbec znamenají slova jako: přátelství, disciplína, bezpečnost, pohyb, zdokonalování schopností a dovedností, ukázněnost. Protože se jednalo o den plný pohybu, museli se všichni nejdříve, a to velmi zábavnou formou, rozcvičit a zahřát. Během celého projektového dne se všichni žáci - malí i velcí, aktivně zúčastňovali všech pohybových aktivit, které si pro ně Daniel Lacek i se svými společníky připravil - tanec, parkour, jojo. V rámci projektu se dokonce stačilo nacvičit i krátké společné vystoupení všech zúčastněných dětí (parkour, tanec), které bylo opravdu výborné. Po celou dobu bylo dbáno na věk, schopnosti a hlavně bezpečnost všech jednotlivých žáků. 

Celý tento den se náš host a jeho společníci dětem aktivně věnovali a odpovídali na jejich velmi zvídavé dotazy. Kdy jedním z dotazů byla samozřejmě i naše otázka na 17. listopad 1989.

Eva Papoušková

Na Mikuláše, v pátek 6. 12. 2019 jsme na naší planetě Smart přivítali velmi vzácného hosta - první dámu projektu. Spisovatelku a  scénáristku Evu Papouškovou.

Nejdříve se malí Smarťani seznámili s tvorbou paní Evy Papouškové, hlavně s knihami pro menší čtenáře. Četba ukázek z knih Kosprd a Telecí, Vombat Jirka nás všechny, malé i velké, velmi pobavila. Celí nedočkaví jsme čekali, jak to dopadne s útěkem Kosprda a Telecí ze školky, a zda se vombatovi Jirkovi podaří jeho "kostička" do nočníku. Ani starší čtenáři nezůstali ochuzeni, byly jim představeny knihy pro jejich věk - Cílovníci a Cestování s Velrybou. Součástí projektu pro starší žáky byl i pracovní list, který se týkal porozumění textu knihy Cílovníci. Všechny děti, malé i velké, nás velmi mile překvapily. Na veškeré otázky reagovaly opravdu aktivně a s porozuměním. Určitě to bylo i tím, jak poutavě jim byla tvorba paní Evy Papouškové samotnou autorkou předána. 

Na závěr projektového dne došlo i na besedu, která se týkala současné tvorby spisovatelky, která kniha se jí psala nejlépe, jaký má vztah ke "svým" knihám. Zároveň paní spisovatelka vyprávěla dětem své vzpomínky na 17. listopad 1989, které nebyly nijak veselé. Byla přímo v centru dění a měla strach.