Zájmové kroužky 2023/2024

Kroužky probíhají v budově školy po skončení vyučování od 14:00. Jsou vedeny pedagogy školy nebo externími spolupracovníky, kteří se školou dlouhodobě spolupracují.

Aktuální nabídka kroužků pro letošní školní rok bude doplněna.

Čekáme na časové dispozice externích lektorů.