Zájmové kroužky 2022/2023


Kroužky probíhají v budově školy po skončení vyučování od 14:00. Jsou vedeny pedagogy školy nebo externími spolupracovníky, kteří se školou dlouhodobě spolupracují.

Nabídka kroužků na 1. pololetí školního roku 2022/2023

 • Vaření: v kroužku "zdravé" Vaření se budeme učit připravovat jednoduchá jídla. Seznámíme se s možnými kombinacemi jednotlivých potravin. Ukážeme si, že i zdravé jídlo je CHUTNÉ. Vyzkoušíme si vaření, pečení, smažení i studenou kuchyni. Kroužek je určený pro žáky 3. až 5. ročníku. Žáci budou rozděleni do dvou skupin po maximálně 6. - Lenka
 • Zvědavci: cílem tohoto kroužku je, aby se Smarťani něco nového zajímavého dozvěděli a naučili. Věnovat se budeme především základům přírodních věd jako jsou chemie a biologie. Nebudou chybět ani jednoduché chemické pokusy nebo práce s mikroskopem, kdy budeme společně bádat. Kroužek je určen pro žáky 4. a 5. ročníku. - Káča
 • Příroda: Děti se seznamují s přírodními ději, rostlinami i živočichy, pracují s lupou i mikroskopem, přírodu zkoumají také při jednoduchých pokusech. Kroužek je určen pro zvídavé žáčky z 1. až 3. ročníku. - Iren
 • Zábavná logika: Kombinace hádanek, hlavolamů, deskových a společenských her - Václav Fořtík, CENTRUM NADÁNÍ. - pan Václav Fořtík
 • Minipřípravka: kroužek je určený pro žáky 4. ročníku. Společně se zde zaměříme na logické a zábavné úlohy matematiky a celkovou čtenářskou gramotnost, která nám pomůže při přechodu na další stupeň. - Ali
 • Magie knih: společně budeme objevovat krásy literatury pro děti a mládež. Budeme si číst, domýšlet příběhy, mluvit... Prostě se budeme nořit do světa fantazie. kroužek je určený pro žáky 3. až 5. ročníku. - Ali
 • Tvoření: společně budeme tvořit výrobky z netradičních materiálů, pracovat s látkou, papírem, rychle tvrdnoucí hmotou, fimem, přírodním materiálem. Budeme batikovat, vyrábět šperky, dekorační předměty apod. - Gabča
 • Angličtina se Stephenem: kroužek je určený pro žáky 3. až 5. ročníku. Zábavnou formou budeme konverzovat při různých zajímavých činnostech. - Stephen
 • Hoď si kostkou: budeme si společně hrát a to nejenom s kostkami. Naučíme se mít radost ze hry, výhry a umět přijmout prohru. - Áňa
 • Kdo je kdo?: společně vytvoříme Smartí encyklopedii o významných českých i světových osobnostech.Kroužek je určený pro žáky 3. až 5. ročníku. - Áňa
 • Klavír: kroužek klavíru pro zájemce o hudební obor. - paní Lenka Čermáková