Zájmové kroužky 2021/2022

p

Kroužky probíhají v budově školy po skončení vyučování od 14:00. Jsou vedeny pedagogy školy nebo externími spolupracovníky, kteří se školou dlouhodobě spolupracují.

Hravá matematika  - v kroužku si děti zahrají různé logické, karetní a strategické hry, seznámí se s všelijakými způsoby šifrování. Poznají některá prostředí matematiky prof. Hejného. 

LEGO - děti se stanou se na chvíli architektem a mohou zrealizovat i ty nejfantastičtější představy. Někdy sami jindy ve skupině kamarádů - umět se domluvit je taky důležité... 

Hrátky s češtinou  - kroužek určený nejen pro děti - cizince nebo pro děti z bilingvních rodin, ale i pro všechny děti, které si chtějí zlepšit slovní zásobu a "prozkoumat", co naše krásná česká řeč skrývá. 

Příroda  - v kroužku budou děti poznávat přírodu např. formou vycházek a her. Čekají na ně i zajímavé pokusy a práce s mikroskopem. Naučí se také, jak přírodu chránit. 

English 1  - konverzace hravě pro začátečníky 

English 2 - konverzace hravě pro pokročilé 

English writing   - procvičování písemného projevu v angličtině s důrazem na gramatiku (formou zábavných aktivit a her)

Mini Art - výtvarný kroužek pro 1. a 2. ročník (kresba, malba, teorie barev a dějiny umění hravě)

Literárně dramatický kroužek - tvůrčí psaní, dramatika, přednes, improvizace

Hrátky s PC  - neboli Ajťáci se letos dozvědí, že počítače nám pomáhají zábavně i s výukou. 

Přípravka  - komplexní příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka i matematiky  - POUZE PRO                         PÁŤÁKY 

Kreativně konstruktivní pátky ve Smartíku  - zajímavé aktivity pro všechny děti ve Smartíku - výtvarné, hudební, stavíme s Merkurem aj.