Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ve školním roce 2023/2024

V Hostivici 19. 4. 2023

V Hostivici 19. 4. 2023

Smart Academia základní škola, s.r.o. rozhodla, v souladu s ust. § 46 a § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

seznam uchazečů - výsledek řízení

přijata

odklad

přijata

přijat

přijata

přijata

přijata

přijata

přijata

10 přijat

11 přijat

12 přijat

13 přijata

14 přijata

15 nepřijat

Mgr. Alena Shejbalová

ředitelka školy


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

pro školní rok 2023/2024

ŽÁDOST O PŘIJETÍ  K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ


ŽÁDOST O ODKLAD


SMĚRNICE - Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022