Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce - Mgr. Alena Shejbalová
Metodik prevence soc. patologických jevů -  Mgr. Irena Trefilová

Konzultační hodiny: mobil: 725729127

                                   nebo na e-mail: info@smartacademia.cz