Výuka ONLINE

ARCHIV ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

VÝUKA ONLINE PODZIM 2020... abychom nezapomněli, že jsme vše během covidových opatření, která obnášela i uzavření škol, všechno skvěle a báječně zvládali :-)


1. třída  a paní učitelka Regina

Naši úžasní prvňáčci se rychle přizpůsobili online výuce. I když je pro ně dost náročná, zvládají bez větších problémů vše, co je třeba a současně s novým učivem se seznamují i s prací na počítači. Denně máme 3 až 4 vyučovací hodiny. Čteme slabiky a slova, dokončili jsme velkou písanku s uvolňovacími cviky a již brzy začneme psát první písmenka. V matematice počítáme společně i samostatně - sčítáme, odčítáme, porovnáváme, vymýšlíme a řešíme jednoduché slovní úlohy a učíme se geometrické tvary. Kromě učení si také najdeme čas na čtení pohádek - tento měsíc jsme dočetli knihu Z deníku kocoura Modroočka a už se těšíme na Knížku Ferdy Mravence. 

Nezapomínáme ani na výuku angličtiny - rozšířili jsme si slovní zásobu o zvířátka ze statku, ze ZOO, domácí mazlíčky, hračky a školní pomůcky. 

Také se pravidelně setkáváme odpoledne na online kroužku angličtiny pro začátečníky.

Paní učitelka Regina by ještě moc ráda poděkovala báječným rodičům, kteří jsou vždy připraveni dětem pomoci a jejich společná online výuka probíhá hladce .

Při výuce prvňáčků dohlíží bedlivě na výuku i tato okouzlující slečna morčátková :-)


2. třída a paní učitelka Alena

Než jsme se stačily s "Princeznami" rozkoukat v naší úžasné modré třídě, než jsme stačili společně se skřítkem Bonifácem a jeho mladým učněm zažít nemalá dobrodružství, jsme opět doma na online výuce. Musím napsat, že "Princezny", a nejenom ony, zvládají výuku na dálku ÚŽASNĚ. Společně, v rámci výuky, procvičujeme abecedu, učíme se o větách, píšeme, luštíme, povídáme si, kreslíme, počítáme, zapojujeme se do různých nových projektů... Zároveň pokračujeme v dlouhodobém projektu: "Celé Česko čte dětem". Právě jsme dočetly nádhernou knihu Josefa Koláře - Z deníku kocoura Modroočka a těšíme se na Pinocchiova dobrodružství. Co mi ale v poslední době dělá ohromnou radost je to, že holčičkám už nečtu jen já, ale že už mi čtou i ony samy. Už se těším na další dobrodružství Šedíka a Bubiho, které mi malé školačky budou číst a vyprávět.

                                                                                                                                                              Ali

PS - Zároveň přikládám vlastní tvorbu holčiček - vymýšlely, co se mohlo Šedíkovi zdát...

I ve druhé třídě u Princezen je výuka pod kontrolou :-)


3. třída a paní učitelka Jana

Víte, kdo nás miluje, stará se o nás a vždy nám pomůže? No přece maminka!

V hodině českého jazyka třeťáci popsali své maminky a také je nakreslili.


Třeťáci se v hodině prvouky zamýšleli nad tím, jaká jsou jejich oblíbená místa v České republice a připravili si pro spolužáky krátký referát. Po přečtení určitě dostanete chuť daná místa také navštívit.


4. třída a paní učitelka Simona

Čtvrťáci kromě běžných učebnic a pracovních sešitů procvičují na těchto stránkách:

www. matika.in; www.gramar.in; www.skolakov.eu; www. umimeto.org; www.mojecestina.cz

Také se pustili se do společného čtení druhé knížky - Gump - pes, který naučil lidi žít od Filipa Rožka.

Svatomartinský projekt u čtvrťáků

Děti se seznámily s legendou o sv. Martinovi, pranostikami, které se vztahují k tomuto datu. Už vědí, proč je každoročně na talíři pečená husa a že se ochutnávají mladá vína. 

Také se pokusí udělat nějaký dobrý skutek.


5. třída a paní učitelka Irena

On-line výuka u Fialek

Naše dívčí třída se nenechala nástupem on-line výuky zaskočit. Takže jsme pokračovaly v rozjeté práci, jen jiným způsobem.

V českém jazyce jsme právě probíraly odvozování slov pomocí předpon a různých přípon. Tuto látku jsme si procvičily nejen ústně a na papíře, ale také v rámci hodin informatiky při tvorbě a úpravě tabulek. Občas se sice vloudí chybička, ale chybami se člověk učí, takže i my 😉. Při čtení se seznamujeme s příhodami Liny a Doona v tajemném Městě Ember. Pilně se věnujeme i řešení slovních úloh, násobení a dělení, nezapomínáme ani na geometrii. K doplnění informací o krajích ČR ve vlastivědě si pouštíme zajímavé díly Českého pexesa na Déčku ČT a prezentujeme své práce o vybraných krajích. V přírodovědě jsme probraly podnebné pásy a připravily jsme si povídání o zajímavých živočiších v různých částech naší planety Země.

Písemka online  - Fialky mají za sebou čtvrtletní písemnou práci z ČJ


SMARŤÁNCI

SMARŤÁNCI ONLINE s paní učitelkou Irenou

Ve Smarťánku se věnujeme spoustě aktivit, které děti baví a rozvíjejí. Hrajeme si, zpíváme, kreslíme, tvoříme, povídáme si, řešíme zajímavé úkoly, chodíme na procházky do přírody...

V současné době se však některým našim oblíbeným aktivitám věnovat nemůžeme. Proto se "scházíme" přes monitory počítačů. Vyprávíme si, plníme úkoly, kreslíme a vyrábíme. Také si čteme příběhy a pohádky z Martínkovy čítanky od Eduarda Petišky s krásnými ilustracemi Heleny Zmatlíkové. A těšíme se, až se budeme moct vrátit do naší útulné klubovny ve Smart Academii! 😊


PŘÍPRAVNÉ KURZY NA GYMNÁZIA

Škola je sice zavřená, ale páťáci nepolevují v přípravě na přijímací zkoušky

Z minulého roku již náš osvědčený tým pokračuje i s přípravkou distančně. 

Paní učitelka Jana s češtinou, externí vyučující Monika s matematikou. 

_______________________________________________________________________

Přípravný kurz z českého jazyka začal zvesela, tedy prezenčně. Vzhledem k epidemiologické situaci ve společnosti jsme přešli na online výuku, ale neklesáme na mysli. My to dáme! Pracujeme nejen s učebnicí Didaktis, ale používáme i další doplňkové materiály.

V průběhu lekcí si rozšiřujeme slovní zásobu, procvičujeme různé pravopisné jevy, učíme se pracovat s textem, plníme slohová cvičení atd. V neposlední řadě se učíme správně porozumět zadání a nic neopomenout.

Jak se říká - těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

______________________________________________________________________________

Výuka v přípravném kurzu z matematiky probíhá kombinovaně samostudiem a online konzultacemi na platformě Skype.

Žáci dostávají zadané úlohy z učebnice Didaktis pro samostudium. Řešení všech zadaných úloh zároveň nahrávám prostřednictvím grafického tabletu na youtube. Pro přehlednost videí jsem také založila internetové stránky https://pripravka-k-prijimackam-z-matematiky.webnode.cz/, kde jsou všechna videa seřazena do kategorií a děti se odtud snadno "prokliknou" k hledané úloze.

V čase přípravného kurzu pak při videohovoru probírám se žáky problematické úlohy, jejichž řešení není dětem jasné ani po shlédnutí výukových videí.

Domnívám se, že tato forma výuky je nejefektivnější. Žáci mohou na úlohách pracovat svým tempem a zároveň tak zvládneme probrat vše potřebné k dubnovým přijímacím zkouškám.

Za přípravný kurz z matematiky,

Mgr. Monika Černá


výuka online JARO 2020

Od 11. března letošního roku se zavřely v Česku do odvolání školy. Všichni víme proč, všichni rozumíme důvodům, které k tomuto radikálnímu rozhodnutí vedly.

Překvapení, šok, panika...jak v rodinách, tak mezi všemi, kdo poskytují vzdělání dětem v ČR.

Ve Smart Academii jsme se společně během prvních dnů rozhodovali, jak tedy vlastně budeme učit... Jsme rádi, že jsme se na tuto mimořádnou situaci byli schopni podívat velmi objektivně. Očima pedagogů, ale hlavně rodičů, kterými také jsme. Rodičů, kteří museli zůstat s dětmi doma. Rodičů, kteří se také museli přizpůsobit nastalé situaci, přenést svoje náročné pracovní aktivity domů a do toho řešit, jak vlastně budou zvládat ještě domácí výuku svých dětí.

Proto jsme se rozhodli, že od pondělí 17. března zkusíme pro nás všechny "revoluční" výuku online. Víte, že ještě před tím, jsme Vás požádali o spolupráci se založením školních mailů vašich dětí a poté se založením Skypu. Zkusili jsme vás po třídách spojit do komunikačních skupin jak na Skypu tak v aplikaci WhatsApp. A od úterý nastavili plán výuky během dopoledne. Snahou této výuky je samozřejmě nejen jakýsi improvizovaný kontakt s vyučujícím, který vyučuje, vykládá novou látku a procvičuje s dětmi vše jako při běžné výuce.

Dalším důležitým aspektem je to, abychom vás rodiče zatížili jen nezbytně nutně s přípravou do školy, s úkoly a procvičováním. Naším cílem bylo společně s vámi nastavit dopolední program dětí tak, aby měly pocit, že vlastně chodí do školy, i když ve svém pokojíčku.

Hlavním bonusem této komunikace je ale hlavně to, že děti jsou spolu nadále v kontaktu. Vidí se, povídají si spolu, píšou si vzkazy. Kontaktují se i po vyučování. A nejenom ve svých třídách, ale napříč celou školou. Sice omezeně, ale tak, jak jsou zvyklé. Takto přeci standardně fungujeme ve Smart Academii. 

My, tým Smart Academie, jsme se touto překotně nastalou situací dostali k online výuce a jejímu nastavení "za pochodu". Učíme se stejně jako děti spoustu nového. Překonali jsme vlastní strachy, že "to nedáme". Dáváme! Je to pro nás náročné - jiný typ přípravy výkladu, materiálu k procvičování, dodržení výukového plánu a to s vědomím, že nás během Skype výuky z našich domovů nevidí pouze naši Smarťani. 

A také se snažíme i nadále intenzivně připravovat naše páťáky, kteří se, bohužel, ocitli v nejistotě. Nyní netušíme termín přijímaček, jejich průběh. 

Proto vám, rodičům, chceme poděkovat za pomoc při online výuce Smarťanů i Smarťánků. Děkujeme za trpělivost. Občas padá přetížené připojení, občas se neslyšíme, nevidíme. Ale fungujeme. Improvizujeme. A už se nebojíme. Protože víme, že společně s vámi to zvládneme.

A hrdě dále naplňujeme to, co nás žene dopředu od začátku založení projektu Smart Academia.

SPOLEČNĚ DĚTEM 

Pojďme tedy společně nakouknout do tříd :-)

1. třída - naše princezny a paní učitelka Alena

Naše šikovné prvňačky si vedou velmi dobře. Jejich třídní Alena vysílá každý den ze své improvizované třídy, kde má i tabuli :-) Proběhlo i živé vysílání ze školy, kdy se princezny učily psát písmenko C.

Holčičky si hravě poradí - s pomocí rodičů začínají být velmi samostatné při práci s počítačem.

2. třída a paní učitelka Regina

Paní učitelka Tereza, třídní druháčků, čerpá od konce dubna se synem OČR. Proto online výuku v plné míře převzala paní učitelka Regina, vedoucí učitelka projektu Smarťánek, angličtinářka a od následujícího školního roku třídní učitelka v první třídě.

Naše nejpočetnější třída. Připojení celé třídy trvá někdy trošku déle. Když selhává technika, děti hrají přes chat slovní kopanou, počítají:-) nebo online pracují na platformě skolakov.eu A také píšou diktáty :-)

Český jazyk a čtení s Regi

Matematika a Maths CLIL s Regi

Prvouka s Regi


Online? Žádný problém :-)

3. třída a paní učitelka Simona

Čtyři kluci a jedna holka :-) všichni originální, chytří a temperamentní. Taková je i současná výuka :-) 

Třeťáci s paní učitelkou Simonou najeli na výuku přes portál UMIMETO.ORG

Díky doporučení a aktivní spolupráci jednoho z našich tatínků, pana Šturce, je třetí třída první, která zmíněnou výuku přes umimeto.org testuje a zkouší. V tomto týdnu začali s matematikou a češtinou.


UMIMETO.ORG umí 😊

Procvičování snadno a kvalitně - procvičujte pestrou škálu předmětů. Kvalitně, zábavně a do hloubky.

Všechny předměty pod jednou střechou - jediná online cvičebnice Vám pokryje vše podstatné. Její obsah je vždy aktuální a neustále se rozšiřuje.

Pestrá cvičení sledují potřeby učiva - jinak trénujeme češtinu, jinak se učíme programovat. Proto vyvíjíme cvičení na míru každému předmětu.

Hodí se do každé rodiny - rodiče ocení systém, ve kterém se děti připraví na písemku či zkoušení. A děti se toho více naučí a zapamatují.

video youtube umimeto.org - pro inspiraci

Paní učitelka Simona společně s třeťáky nyní využívá pro zpestření výuky Flexibooks. Nyní  třeba řeší matematické rébusy.


Čarodějnice ve 3. třídě


4. třída - Fialky a paní učitelka Irena

V naší škole máme ve 4. třídě pět děvčat. Třída označená jako fialová učebna inspirovala Irenu k tomu, že své dívky oslovuje originálně Fialky... :-) Nahlédněte společně s námi do pestré výuky. Irena vysílala také např. hodinu geometrie ze školy v přímém přenosu.

Online výukou prolínají také mezipředmětové vztahy. V matematice dívky počítaly věk osobností z naší historie. Poté si každá jednu osobnost vybrala a připravila si o ní prezentaci (B. Smetana, B. Němcová, J. S. Bach, Karel IV.).

Ve výtvarné výchově propojujeme historii (výtvarná zručnost nejstarších kronikářů) s vlastní tvorbou. V hudební výchově můžeme využít toho, že každá z Fialek hraje na hudební nástroj (flétnu, piáno a saxofon). Zazněla známá díla i písničky, ale také vlastní tvorba. Nezapomínáme také na výchovu ke zdraví. Ráno začínáme rozcvičkou a při našich online přestávkách je čas na protažení, dodržujeme pitný režim.


GEOMETRIE nás baví

Už víme, co je obvod i obsah čtverce. A protože jsme holky šikovné, z milimetrového papíru jsme si jeden takový čtverec o délce strany 1 m slepily, abychom názorně viděly, že 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 = 1 000 000 mm2. Převádět jednotky délky už teď pro nás bude hračka. PS: Viděli jste někdy milion? My ano, právě dnes. Celý milion čtverečků o obsahu 1 mm2 :-) .


Eva Papoušková: Cestování s Velrybou (Albatros Praha, 2014)

Při společném online čtení zavzpomínaly dívky na návštěvu paní spisovatelky Evy Papouškové.

Každý týden plnily k přečteným kapitolám z knihy "Cestování s Velrybou" úkoly, díky kterým procvičovaly práci s textem, opakovaly jazykové učivo, zahrály si na ilustrátorky, naučily se pracovat s generátorem osmisměrky, zdokonalovaly se při práci s aplikací Word. Seznámily se také s Excelem, když tvořily doplňovačku. Díky sdílení obrazovky na Skype si také prohlédly fotografie míst, která rodina Zelníčkova při svém putování navštívila. A samozřejmě také sledovaly cestování na mapě Evropy.

Fialky propojují při výuce různé předměty

Tentokrát jsme při geometrii a výtvarné výchově zkusily napodobit umění architektů gotických katedrál, o nichž jsme se učily ve vlastivědě.


Vše, co se dosud dívky v geometrii naučily, můžou využít např. při pracovních činnostech. 

Tentokrát rýsovaly čínský hlavolam tangram, ze kterého po rozstříhání skládaly různé obrázky.

Při výtvarné výchově využily Fialky krásného počasí a vyšly ze svého domova 

na zahrádku, kde kreslily či malovaly, jak si představují krajinu pro motýly.


5. třída a paní učitelka Jana

… a páťáci už vědí - očekávaný a letos, bohužel, jediný termín přijímací zkoušky je 9. června 2020...

VŠEM PÁŤÁKŮM V TOMTO NELEHKÉM 

PŘIJÍMAČKOVÉM ROCE DRŽÍME PALCE!

Jak jsme psali, páťáci se nejen připravují intenzivně na přijímací zkoušky nejen se svojí skvělou učitelkou Janou. Velmi nám také pomáhá naše externí spolupracující vyučující Monika. Ta vede již druhým rokem přípravku matematiky. Monika natočila ve škole videa, kde vysvětluje dětem jednotlivé úlohy z testů Cermat (více na jejím youtube kanále https://www.youtube.com/user/monycka88).

Škola je sice zavřená, ale páťáci nepolevují v přípravě na přijímací zkoušky. Paní učitelka tento týden zpestřila výuku matematiky úlohami z knihy, kterou objevila ve školní knihovně. Žáci řešili zajímavé úlohy, ve kterých bylo třeba zapojit nejen bystrý úsudek, ale také fantazii a prostorovou představivost.

Tušíte, co je třeba umět pro úspěšné řešení slovních úloh? Jak radí autoři, musíme "umět číst s porozuměním (aneb kdo nečte knížky, je rázem v nevýhodě)". 

Při češtině si tento týden zahráli páťáci na televizní reportéry. Rozhovor sportovního reportéra s trenérem fotbalového týmu po vítězném utkání se klukům moc povedl a všechny nás pobavil.

Také už víme, jakou vlastností oplývá ten, kdo 

- Je jako slon v porcelánu.

- Má srdce na dlani.

- Má obě ruce levé. 😉

Monika a její matika :-) stačí kliknout na její foto a jste na jejím youtube kanále

Dojemné rozloučení úžasné Moniky s páťáky a jejich matematickou přípravkou (klikněte na ROZLOUČENÍ a youtube kanál Moniky) 
Milá Moniko, děkujeme i my, za děti a rodiče 🌸🌸🌸😉👍

ROZLOUČENÍ

Jarní poznávačka v hodině přírodovědy u páťáků.

SMARŤÁNEK

aneb u velkých Smarťanů ONLINE nanečisto s paní učitelkou Reginou

Naši malí šikovní Smarťánci jsou do online výuky také zapojeni. Naše kreativní Regina, která ve Smart Academii učí i angličtinu (např. matemetiku CLIL) pro ně připravuje své vlastní originální sudoku a také její původní návrh - krásnou skládačku ryby. Dále čerpá i z osvědčených zdrojů - např. stránka s čtyřlístky je od Ivy Novákové "Malá škola pro předškoláky - počítání do deseti", šipky: Jiřina Bednářová (PP poradna Brno) "Zrakové rozlišování" a tečky: Jiřina Bednářová (PP poradna Brno) "Prostorová orientace".

English with Shahid

Online výuka angličtiny probíhá hladce i díky tomu, že u nás ve škole již druhým rokem aktivně používáme učebnice a výuku z nakladatelství Macmillan Education. Každá třída má svoji skupinu a děti se panem učitelem Shahidem interaktivně pracují v učebnicích a pracovních sešitech. 

SMARTÍK s Irenou

Milí Smartíci,

již tři týdny nemáme možnost chodit společně na naši školní zahradu, která v tomto ročním období nabízí spoustu možností k bádání a pozorování. Přeposílám vašim rodičům odkaz na stránky www.jdeteven.cz , kde je možné se inspirovat aktivitami v přírodě. Budu potěšená, když vás některé zaujmou, vyzkoušíte je při procházce v přírodě a napíšete mi o tom e-mail. A třeba i přiložíte fotografii z vašeho bádání. Těším se!

PS: V pátek jsem na naší školní zahradě viděla hrdličky, sýkorky, brhlíka, holuby hřivnáče, červenku, sojky, vrabce, straku, zrzavé veverky.... 🙂

Irena

reakce rodičů na naši online výuku

DĚKUJEME...

Dobry den, 

ja dekuji Vam vsem jak jste to rychle zvladli zaridit. Fakt skvela prace! S timto pristupem nas nejaky koronavir nedostane:-) 


Milan Kovář

Dobrý den Všem,

chtěla bych Vám moc poděkovat za Váš přístup k aktuální situaci! Podařilo se Vám velmi rychle zareagovat a připravit takové podmínky, aby děti mohly pokračovat ve studiu.

Ještě jednou moc děkuji a držím nám všem palce ať můžou děti co nejdříve být ve škole.


Renata Flígrová

Vážená paní ředitelko,

přejeme Vám a všem smartím učitelům vše nejlepší k dnešnímu svátečnímu dni.

Děkujeme za Vaši práci a zvlášť oceňujeme možnost vzdělávání v tomto nelehkém období. To, že Venda normálně pokračuje v učení, je velká úleva hlavně vzhledem k intenzivní přípravě na přijímačky.

Krásný den Vám všem!

Budilovi

Dakujeme za tuto moznost. 👍


Jana Bujnakovareakce i na Jarní video (viz záložka úvod)

Je to naaaaadherneeee.... dakujeme 👍👍👍

Ste moc fajn a vsetci si drzime palce....

A dakujeme za skolu👍👍👍🙏🏻🙏🏻🙏🏻💐💕💕

Verim, ze vsetci najdeme tie spravne hodnoty a budeme si ich vazit navzdy.....

👍👍👍

Pekny vecer.

Jana Bujnakova

Dobrý večer,

chtěla bych moc poděkovat paní učitelce Monice za zpřístupnění videí z matematiky na youtube. Jsou naprosto úžasná a vysvětlující dané úlohy.

Přeji hezký večer

Irena Kratinová

Krásny deň prajeme a ďakujeme za skvelé zvládanie výuky cez Skype. Snáď sa v dohľadnom čase všetko vráti do vlastných koľají a my sa všetci stretneme v záhrade v SmartAcademii.

Prajeme veľa zdravia a optimizmu.

Šturcovci

Dobrý den,

teď jsem nakouknul k Otíkovi, jak probíhá výuka.Je to perfektní, výborná práce! Koukal jsem, že mají online přestávku 😊 

S pozdravem

Milan Kovář