♡ NAŠIM MAMINKÁM ♡

Přáníčka že 3. třídy a
od našich nejmenších 


Milé Fialky, 

všichni Smarťani vám drží palce a přejí hodně štěstí při přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia. 

Jste ÚŽASNÉ!

Naše páťandy od mladších Smarťanů obdržely čtyřlístky pro štěstí. Budeme na ně všichni moc myslet!


DEN ZEMĚ 2021 ve Smart Academii

Naše škola Smart Academia se nachází v rozlehlé zahradě. Jsme tedy neustále obklopeni přírodou. Máme možnost poznávat stromy, keře i byliny, pozorovat rozličné druhy ptáků, savců i bezobratlých živočichů.

Při příležitosti Dne Země si připomínáme, jak je pro nás naše krásná planeta důležitá a co můžeme dělat pro její ochranu. V rámci jednotlivých tříd jsme se celý týden věnovali aktivitám s tematikou Dne Země, např. povídání o včelkách, jejich přínosu pro přírodu a ochraně, setí semínek kvetoucích bylin, plnění úkolů v pracovních listech (podpora čtenářské gramotnosti), kreslení ohrožených druhů zvířat, plnění úkolů v rámci únikové hry.

Na přírodu myslíme samozřejmě celoročně. V jarních dnech jsme například zasadili nové keře, které mohou být v budoucnu úkrytem či zdrojem potravy pro ptáčky, vytvořili jsme také kryté místo pro hnízdění drobných pěvců.

Den Země  - v 1. a 2. třídě aneb VČELIČKA JE KÁMOŠ

Den Země u Princezen ve 2. třídě - tematické navázání na projekt se včeličkami

Ohrožené druhy zvířat ve 3. třídě

Den Země u čtvrťáků

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY PRO ROK 2021/2022


VÝTVARNÝ PROJEKT VE 4. TŘÍDĚ

Ještě během distanční výuky se čtvrťáci zapojili do výtvarného workshopu ve spolupráci s Galerií Zlatá husa, která je partnerem školy od jejího založení. Tento projekt, který bude postupně realizován ve všech ročnících školy, si dal za cíl společně s dětmi objevovat krásu výtvarného umění, seznámit děti s prostředím galerií, výstav. Poučit je o tom, jak tyto instituce fungují. Zjistit, zda navštěvují výstavy, zda znají některé naše nebo zahraniční výtvarníky či známá díla. Dozvědět se, kdo je například kurátor, vernisáž, aukce apod.
Hravou formou si povědět, že se výtvarného oboru nemusíme ostýchat a že výtvarné umění nejsou jen velká plátna krajin v těžkých rámech. Ale také sochy, fotografie, nábytek, produktový design...móda, architektura...
Proto po dohodě s paní učitelkou Simonou, třídní čtvrťáků, jsme se pokusili najít téma, které děti osloví a zaujme a hlavně je bude bavit.
A máme velkou radost, protože se nám to společně povedlo. Po úvodním seznámení formou krátkého dotazníku na téma GALERIE NENÍ JEN NÁKUPNÍ! jsme dětem představili fenomén současné doby Banksyho a jeho tvorbu. Představili jsme výtvarníka, jehož identitu nikdo nezná, ale který láme rekordy velkých aukčních síní nejenom tvorbou, ale hlavně happeningem, který nečekaně následuje. Děti dostaly k prostudování podklady z youtube a tiskovou zprávu londýnské aukční síně k prodeji díla Banksyho, takže jsme do projektu zapojili i angličtinu. Ukázali jsme dětem i jeho streetart a názorný příklad jeho díla na zdi domu, který se tímto povedeným kouskem zhodnotil na ceně.
Čtvrťáci byli skvělí, nápadití, komunikativní a dychtiví poznat něco nového. Těšíme se společně, až opět otevřou výstavní prostory galerií a my si užijeme naše další setkání přímo mezi výtvarnými díly.
Na závěr našeho společného online setkání děti vytvořily svá díla na volné téma.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA V 1. a 2. TŘÍDĚ


JARNÍ TVOŘENÍ VE SMARŤÁNKU


TAK JSME KONEČNĚ ZASE 

VŠICHNI SPOLU!

NAŠE ŠKOLA UŽ JE OPĚT PLNÁ SMÍCHU, POVÍDÁNÍ, ZÁBAVY, HER A SAMOZŘEJMĚ UČENÍ.

Pevně doufáme, že již takto vydržíme do konce tohoto školního roku :-) 

Návrat jsme samozřejmě společně velkolepě oslavili!


Vážení rodiče,

dnes je to rok, co v rámci mimořádného opatření MZČR, byly poprvé uzavřeny školy. Tímto bych Vám všem chtěla poděkovat za veškerou podporu a zázemí, jaké poskytujete svým dětem - našim Smarťanům. Věřte, že bez Vás a bez Vaší podpory bychom nezvládli to, co doposud zvládáme. Již několikrát jsem řekla, že "hrdiny této doby" jsou pro mne hlavně děti. Ze dne na den jsme je posadili před PC, přišly o veškeré oblíbené mimoškolní aktivity a kroužky,..., a ony, i vzhledem ke svému věku, to zvládají. Doufám a věřím, že až tato doba pomine, zažijeme společně plno obyčejných dnů, obyčejných radostí i starostí (malých).

Přeji nám všem jen samé zdraví a ještě jednou děkuji.

Za celý náš tým

Mgr. Alena Shejbalová

ředitelka školyVážení a milí rodiče,

ráda bych Vás touto cestou informovala o aktuální spolupráci naší školy s terapeutem Petrem Janem Řehákem.

Proč jsme se ve shodě s paní majitelkami a Panem Řehákem dohodli o nezbytnosti jeho působení v těchto dnech ve škole si Vám dovolujeme přeposlat přímo v jeho vyjádření, viz níže.

V tuto chvíli má za sebou pan Řehák úvodní konzultace s pedagogy. Dále jeho činnost bude pokračovat v jednotlivých třídách, po uvolnění opatření, až budou všechny děti ve škole přítomné.

Pro Fialky z 5. třídy připravujeme motivační setkání na téma přijímacích zkoušek, které je v letošním školním roce pro závěrečný ročník podle nás velmi důležité a nezbytné.

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a naději, že se již brzy budeme potkávat s dětmi přímo ve škole.

Za celý náš tým

Mgr. Alena Shejbalová

Vzhledem k dlouhodobě přetrvávající pandemické situaci ovlivňované často chaotickými covidovými opatřeními regulující studijní proces, i vzhledem k nestandardnímu distančnímu způsobu výuky, dochází k vytváření neúměrného tlaku na žáky, vyučující i rodiče. Tento stres je obrovský.

Ti, co rozhodují o distanční výuce, už bohužel neřeší následky těchto kroků a ponechávají zúčastněné svému osudu.

Vedení školy si uvědomuje, že škola samotná, vedle svého studijního výkonu, musí pracovat s žáky, vyučujícími, nejlépe i s rodiči i na psychickém komfortu, který zcela zásadně ovlivňuje studijní výsledky i celkové klima ve škole i v rodině.

Stejně jako před třemi lety, se v tomto, pro nás všechny náročném období, na mne obrátila škola s žádostí o odbornou asistenci, jejíž cílem je opět přivést mezi všechny zúčastněné radost a chuť po vzdělání.

Jsem připraven se o to postarat a poskytnout pomoc a konzultace všem, v prvé řadě dětem, kde je to pro jejich zdravý vývoj, identitu a rozvoj vztahů velmi důležité, a řekl bych dokonce pro studium nenahraditelné.

Petr Jan Řehák, terapeut


...a máme tu druhé pololetí školního roku 2020/2021...

aktuální novinky ze školy sledujte na Facebooku a Instagramu Smart Academia


Čtvrťáci se stali Ježíškovými vnoučaty - splnili přání babičce Alence a 
kromě plyšáků posílají také přáníčka s dopisem ❤️.

Čertovské pozdravy od dětí z 3. - 5. třídy

Všichni byli celý rok moooc hodní a tak se těší na Mikuláše.

VÝUKA ONLINE 

 AKTUALIZUJEME PRŮBĚŽNĚ

PODZIM 2020


Poslední dobou jsme nepublikovali novinky z naší školy. Veškeré akce a projekty, které jsme měli pro děti připravené, jsme museli, vzhledem k aktuální situaci spojené s COVID-19, přesunout na lepší časy.

Jako v loňském roce vás tedy budeme informovat o online výuce (proklik v nadpisu VÝUKA ONLINE), kterou jsme na jaře 2020 úspěšně rozjeli. Díky zkušenostem, které jsme nabrali, jsme připraveni. Nově využívá celá škola platformu Microsoft Teams a další výukové online pomocníky podle výběru učitelů.

Děkujeme dětem a jejich rodičům za spolupráci při této nestandardní výuce.

S přáním pevného zdraví,

Smart Academia tým

CHRÁNÍME SMARTÍ PLANETU

instruktážní manuál vedení školy k aktuální situaci

Chcete svému dítěti zajistit individuální a kvalitní přípravu k přijímacím zkouškám?

Smart Academia základní škola s.r.o. nabízí pro žáky 5. tříd základních škol

PŘÍPRAVNÉ KURZY Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY

NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

začínáme již 14. 9. 2020

v budově školy Smart Academia

Pionýrů 79, 253 01 Hostivice

Tým Smart Academia nabízí:

 • komplexní přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka i matematiky - celkem děti absolvují cca 27 lekcí - dle termínu přijímacích zkoušek, které vyhlásí MŠMT (15:00 - 16:00 český jazyk; 16:15 - 17:15 matematika) - každé pondělí od 14. září 2020 mimo prázdnin
 • prohloubení a upevnění znalostí potřebných k přijímacím zkouškám
 • individuální přístup zkušených pedagogů ke každému žákovi
 • maximálně 10 dětí ve skupině 
 • modelové testy simulující podmínky jako u přijímacích zkoušek

V letošním školním roce je již kapacita přípravných kurzů naplněna. SLEDUJTE NAŠE AKTUALITY TAKÉ 

NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU 


dodatečně ... GRATULUJEME

V uplynulém roce se naši žáci zúčastnili úspěšně těchto soutěží

Diplomy a medaile jsme obdrželi až nyní :-)

z důvodu GDPR neuvádíme jména dětí


1. ZÁŘÍ 2020


Školní rok 2019/2020 skončil

Zde se můžete podívat, co všechno jsme zažili, i v tom těžkém covidovém období, kdy byla škola zavřená. Detaily z online výuky naleznete na záložce VÝUKA ONLINE.


100% ÚSPĚŠNOST NAŠICH PÁŤÁKŮ 

U LETOŠNÍCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK


Naši nejstarší Smarťani jsou skvělí!

JSOU PROSTĚ SMART!

V tomto náročném školním roce, kdy příprava na zkoušky byla zkomplikovaná březnovým zavřením škol, nejistotou, jak a kdy budou zkoušky probíhat, naši páťáci zabodovali.

Posuďte sami:

Mensa gymnázium                               1. místo

Gymnázium Jaroslava Seiferta           1. místo

Gymnázium Hostivice                          2. místo (se stejným počtem bodů jako ten 1.)

Gymnázium Kladno                              2. místo

Sportovní gymnázium Kladno            4. místo

Deutsche Schule Prag                         4. místo

Gymnázium Hostivice                        12. místo

Velké díky patří v první řadě třídní učitelce Janě, která má ohromný podíl na tomto celkovém úspěchu. Paní učitelka Jana je nejenom skvělá a velmi zkušená pedagožka, ale zároveň lektorka přípravky českého jazyka. Dále bychom chtěli velmi poděkovat naší externí kolegyni Monice, která vedla přípravku matematiky a v době karantény natáčela pro děti výuková videa, která jim velmi pomohla.

Děkujeme i trpělivým rodičům, kteří podporovali nejenom své děti, ale i náš tým Smart Academia.

Avšak podstatné a ohromné díky si zaslouží naši Smartí páťáci, kteří se pečlivě a zodpovědně připravovali. Ty zkoušky psali pouze oni a nikdo jiný. Jste prostě báječní a my jsme na vás všechny velmi pyšní! Děkujeme vám!

Přejeme vám za všechny spolužáky, učitele a kamarády ze Smart Academie, ať se vám i nadále v nových působištích daří. Ať jste stejně báječní a jedineční, jak vás známe. Buďte originální, cílevědomí a zdravě sebevědomí. Sví a sami sebou! Úspěch a štěstí si vás najdou samy...

Budete nám chybět, ale takový už je život. Tak nám dejte o sobě občas vědět. Rádi vás uvidíme!


Dny plné pohybu s našimi oblíbenými parkouristy z o.p.s. Ulice dětem

Milí páťáci,

hodně štěstí u dnešních přijímacích zkoušek!


Dobroty z darů naší zaHRAdy 

 bez černý

Smartí děti ze 3. a 4. třídy sklidily a namacerovaly v úterý květy bezu černého. Ve čtvrtek z něj  připravily společně se svými učitelkami nejen skvělý bezový sirup na šťávu, ale z čerstvých kvítků upekly senzační bezové sušenky... a také kakaové a kokosové.

Můžete vyzkoušet podle receptu: 

Bezový květ s citronovou kůrou, kakao, kokos. 130 g másla, 2 vejce, 150 g cukru krupice (můžeme použít i třtinový nebo kokosový), 350 g hladké celozrnné žitné mouky a prášek do pečiva + výše uvedené do každé třetiny těsta.

Na závěr Smarťani hlasovali, které sušenky byly nejlepší. 

Hodnocení: zlato - kokosové, stříbro - kakaové, bronz - bezové :-) 


Den dětí jsme si všichni užili!

Děti z 1. a 2. třídy statečně v rámci hry zvítězily nad koronavirem. 
Starší třeťáci a Fialky ze 4. třídy se vydali na piknik s vyhlídkou.

Teorii je potřeba procvičit v praxi :-)


SUPERHRDINOVÉ, kteří nám pomáhají  proti koronaviru

ČAS STRÁVENÝ DOMA


TO NÁM VŠECHNO BĚHEM KARANTÉNY CHYBĚLO, SCHÁZELO A VADILO :-)


25. května 2020 se vracíme do školy

Naše velká zaHRAda, venkovní třída se už také těší!


Den matek 

Druhou květnovou neděli nezapomeňte na oslavy dne maminek! Popřejte jim objetím, velkou pusou, malým překvapením v podobě kytičky nebo krásného ručně vyrobeného přání jako od našich Smartích dětí.

U nás slavíme tento den, který je poctou všem maminkám od roku 1923, díky Alici Masarykové, která byla velkou propagátorkou tohoto svátku v tehdejším Československu.


Online výroba přáníček je podle naší paní učitelky Simony velká legrace. Děkujeme za pomoc všem přítomným rodinným příslušníkům.
Některé Smartí děti mají přáníčka schovaná pro maminky až na neděli, takže vám je ukážeme až poté.... PŠŠŠT PŘEKVAPENÍ :-)


                              ČARODĚJNICE SE JIŽ SLÉTAJÍ!

Ve čtvrtek 30. dubna se koná v naší zemi, ale i v zahraničí (např. v Německu Švédsku, Skotsku), akce zvaná "pálení čarodějnic", "filipojakubská noc" či "Valpuřina noc", "Beltain". Je to lidový zvyk, jehož historie sahá až do doby pohanské (tedy předkřesťanské). Symbolem tohoto svátku jsou u nás v dnešní době čarodějnické převleky a pálení ohňů. 

S tímto svátkem souvisí naše další výzva. Vyrobte nebo namalujte čarodějnici, vyfoťte ji nebo sebe v kostýmu (třeba u čtvrtečního ohýnku, pokud jej budete s rodiči dělat) a vyberte jednu nejhezčí fotku, kterou si prohlédneme zde.


DEN ZEMĚ má 50. narozeniny!

První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku.  

My si jej letos snažíme připomenout projektem, fotografickou výzvou, i v omezených podmínkách, kdy jsou školy zavřené. Smarťani s rodiči a učiteli společně prezentují fotografie toho, jak je příroda kolem nich krásná a jedinečná, co se jim v jejich okolí líbí a naopak nelíbí. Děti nám i vyfotily, jak se snaží pomáhat a že i během karantény to jde!

Važme si každého dne na Zemi - Earth Day Every Day


VELIKONOČNÍ VÝZVA na téma Krásné velikonoční vajíčko

Nejedná se o soutěž, jde o kreativitu a jednotlivé nápady, které tvořili naši Smarťani sami nebo s rodiči.

Posuďte sami :-)


ONLINE VÝUKA  v době karantény

Více o způsobu výuky v současnosti se dozvíte v záložce VÝUKA ONLINE. 

NOVINKY, ZAJÍMAVOSTI, TIPY, NÁPADY A ZKUŠENOSTI 

Stačí kliknout na nadpis, viz výše.Naše jarní video NESEME VÁM JARO dnes v ranním vysílání Studia 6 na ČT 1

Celá reportáž o těch, kteří nějakou originální podporou pomáhají, začíná v čase 1:49:43. 

Krátký záznam Smartího videa a krásný komentář moderátora cca v 1:50:52.

Máme velikou radost, že náš společný a jedinečný jarní projekt zaujal veřejnost a můžeme tak společně vyjádřit podporu všem, kteří to nyní tak potřebují.

Děkujeme České televizi za sdílení jara a dobré nálady pro všechny!

O tom nám všem ve Smart Academii šlo!


ODKAZ JE NUTNÉ ZKOPÍROVAT A VLOŽIT DO GOOGLE VYHLEDAVAČE, POTÉ SPUSTÍ ODKAZ 

NA CELÉ STUDIO 6 - nastavte si stopáž o našem videu, viz výše 

(c) Česká televize

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/220411010100326/

NESEME VÁM JARO

Když Vy nemůžete za jarem - přišlo jaro za Vámi!

Pro všechny, kteří díky současné situaci nemohou zažít krásu letošního jara.

Jaro namalovali a fotili šikovní Smarťané a Smarťánci společně s rodiči a týmem Smart Academia.

Pro statečné lékaře, lékařky, zdravotní sestřičky a bratry, kteří nám neúnavně pomáhají.

Pro zdravotníky v sanitkách a na odběrných místech.

Pro všechny lékárníky, lékárnice, zubaře a zubařky, prodavače, prodavačky, pro všechny, kteří nám doručují objednávky, pro pošťačky a pošťáky.

Pro hasiče, hasičky, policisty a policistky. Pro dispečery a koordinátory.

Pro ty, co nás informují v televizi, rozhlase i novinách.

Pro dobrovolníky, studenty, pro ty, co šijí roušky.

Prostě pro všechny ty, kteří jsou tu nebojácně a neúnavně 

s námi a bez nichž to nepůjde.

Pro babičky a dědečky v domovech pro seniory,

kteří jsou nyní odstřihnuti od světa.

Pro ošetřovatele a ošetřovatelky, kteří se starají nejenom o seniory, 

ale o všechny, kteří jejich pomoc potřebují.

Pro učitele a učitelky, kteří tu jsou pro naše děti v době uzavřených škol.

Pro trpělivé rodiče...

Pro všechny, kteří se chovají zodpovědně a dodržují nastavená pravidla.

DĚKUJEME A POSÍLÁME JARO K VÁM
ONLINE VÝUKA PO DOBU ZAVŘENÍ ŠKOL VE SMART ACADEMII

Vážení a milí rodiče,

srdečně Vás a Vaše děti zdravíme a doufáme, že jste všichni v pořádku.

S ohledem na zpřísnění vládních nařízení a na dlouhodobé zavření škol, jsme se rozhodli k následujícím krokům:

 • Od zítřka 17. března od 9:00 dopoledne spouštíme interaktivní výuku přes platformu Skype, která bude probíhat celé dopoledne v běžném pracovním týdnu
 • Zítra jednotliví třídní učitelé s Vámi a Vašimi dětmi nastaví a odzkouší připojení a nastavení komunikace. Také Vás seznámí s plánem výuky na jednotlivé dny.
 • Pracujeme i na spuštění online výuky, jsme v testovacím režimu a budeme se snažit co nejdříve tento typ vyučování také zakomponovat.
 • Skype komunikaci bychom rádi využívali nejen pro výuku, ale také pro pravidelný sociální kontakt mezi dětmi. Pokusíme alespoň touto omezenou formou navodit příjemnou atmosféru, na kterou jsou děti v naší škole zvyklé.
 • Také je zde samozřejmě možnost, po dohodě s jednotlivými pedagogy, komunikovat i mimo tento vymezený čas, v rámci individuálních konzultací.
 • 5. třída se bude i nadále věnovat intenzivní přípravě na přijímací zkoušky. Jak standardně s paní učitelkou Janou, tak s externí vyučující matematické přípravky Monikou Černou. Monika se ještě během dnešního večera mailem ozve rodičům a vysvětlí jim, jakým způsobem bude výuka probíhat.
 • Myslíme v neposlední řadě na naše malé a šikovné Smarťánky, se kterými bude také v pravidelném kontaktu paní učitelka Regina.

Rádi bychom všichni, aby hlavní zodpovědnost za výuku nesly děti. Uvědomujeme si, že bez Vás rodičů a Vaší spolupráce, to ale nepůjde. Neradi bychom Vás však v této době zatěžovali více, než je potřeba. Nabízíme Vám tedy systém výuky, který bude hlavně o samostatnosti Vašich dětí. Vy budete, samozřejmě, jako vždy jejich pomocníky při kontrole úkolů, nastavení Skypu, online komunikace mezi sebou apod.

Věříme, že tato forma výuky bude pro děti zábavná a zajímavá. Budeme se snažit jim učení v domácím prostředí zpříjemnit, ale na druhou stranu budeme požadovat jejich práci a výkon tak, jako kdyby standardně chodily do školy.

V případě jakýchkoli dotazů se, prosíme, obracejte na své třídní učitelky.

S přáním pevného a dobrého zdraví Vám a Vašim blízkým,

Jana Váchová a Konstancie Železná

Smart Academia základní škola, s.r.o.Kontakt

Smart Academia základní škola, s.r.o. 

IČ: 049 36 442

Pionýrů 79, 253 01 Hostivice


Mgr. Alena Shejbalová

ředitelka školy

telefon: 725 729 127

www.smartacademia.cz

e-mail: info@smartacademia.cz


pověřenec pro OOÚ: Ing. Milena Barcalová

e-mail: milena.barcalova@email.cz

telefon: 722 947 319