Vážení a milí,

v tomto předvánočním shonu, kdy se všichni připravujeme na nadcházející sváteční dny, uklízíme, pečeme, vaříme, leštíme, balíme, honíme se, odpovídáme na všetečné otázky: "Kdy už?"... bych Vám všem chtěla poděkovat za spolupráci a veškerou podporu, které se nám od Vás dostávalo a stále dostává. Zároveň bych Vám chtělo tímto popřát krásné a klidné svátky a do celého nového roku jen samé zdraví a mnoho "obyčejných" dnů.

Za tým Smart Academia

Mgr. Alena Shejbalová, ředitelka školy 

Za celý náš tým

Mgr. Alena Shejbalová

ředitelka školy


SLEDUJTE NAŠE AKTUALITY TAKÉ NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU 


VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

za zákonné zástupce

Vážení rodiče,

dne 30. 9. 2021 proběhla volba zástupců rodičů a zákonných zástupců do školské rady při Smart Academia ZŠ.

Většinou hlasů byli vašimi zástupci zvoleni paní Klára Kuklíková a pan Ctibor Šturc.

První zasedání nové školské rady se uskuteční ve středu 6. 10. 2021 v 16:30 hod.

Mgr. Alena Shejbalová

ředitelka školy

Dokumentace k průběhu voleb a zápis ze zasedání nové ŠR k dispozici v ředitelně školy.


1. třída FIALOVÁ - Mgr. Irena Trefilová 

2. třída  ZELENÁ - Regina Daňková

3.  třída MODRÁ - Mgr. Alena Shejbalová

4. třída ŽLUTÁ - Mgr. Lenka Řapková¨

5. třída  ORANŽOVÁ -  Anna Shejbalová

Smartík školní družina - Gabriela Hubáčková, vychovatelka, asistentka

English Teacher - Stephen Ladkin


Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j.: MSMT- 5214/2020-3 


Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů. 

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021. 

Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. 

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022. 

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

7. 2. - 13. 2. 2022 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. 

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022. 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r. ministr školství, mládeže a tělovýchovy


Vážení rodiče,

dnes je to rok, co v rámci mimořádného opatření MZČR, byly poprvé uzavřeny školy. Tímto bych Vám všem chtěla poděkovat za veškerou podporu a zázemí, jaké poskytujete svým dětem - našim Smarťanům. Věřte, že bez Vás a bez Vaší podpory bychom nezvládli to, co doposud zvládáme. Již několikrát jsem řekla, že "hrdiny této doby" jsou pro mne hlavně děti. Ze dne na den jsme je posadili před PC, přišly o veškeré oblíbené mimoškolní aktivity a kroužky,..., a ony, i vzhledem ke svému věku, to zvládají. Doufám a věřím, že až tato doba pomine, zažijeme společně plno obyčejných dnů, obyčejných radostí i starostí (malých).

Přeji nám všem jen samé zdraví a ještě jednou děkuji.

Za celý náš tým

Mgr. Alena Shejbalová

ředitelka školy

březen 2021


Vážení a milí rodiče,

ráda bych Vás touto cestou informovala o aktuální spolupráci naší školy s terapeutem Petrem Janem Řehákem.

Proč jsme se ve shodě s paní majitelkami a Panem Řehákem dohodli o nezbytnosti jeho působení v těchto dnech ve škole si Vám dovolujeme přeposlat přímo v jeho vyjádření, viz níže.

V tuto chvíli má za sebou pan Řehák úvodní konzultace s pedagogy. Dále jeho činnost bude pokračovat v jednotlivých třídách, po uvolnění opatření, až budou všechny děti ve škole přítomné.

Pro Fialky z 5. třídy připravujeme motivační setkání na téma přijímacích zkoušek, které je v letošním školním roce pro závěrečný ročník podle nás velmi důležité a nezbytné.

Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a naději, že se již brzy budeme potkávat s dětmi přímo ve škole.

Za celý náš tým

Mgr. Alena Shejbalová

Vzhledem k dlouhodobě přetrvávající pandemické situaci ovlivňované často chaotickými covidovými opatřeními regulující studijní proces, i vzhledem k nestandardnímu distančnímu způsobu výuky, dochází k vytváření neúměrného tlaku na žáky, vyučující i rodiče. Tento stres je obrovský.

Ti, co rozhodují o distanční výuce, už bohužel neřeší následky těchto kroků a ponechávají zúčastněné svému osudu.

Vedení školy si uvědomuje, že škola samotná, vedle svého studijního výkonu, musí pracovat s žáky, vyučujícími, nejlépe i s rodiči i na psychickém komfortu, který zcela zásadně ovlivňuje studijní výsledky i celkové klima ve škole i v rodině.

Stejně jako před třemi lety, se v tomto, pro nás všechny náročném období, na mne obrátila škola s žádostí o odbornou asistenci, jejíž cílem je opět přivést mezi všechny zúčastněné radost a chuť po vzdělání.

Jsem připraven se o to postarat a poskytnout pomoc a konzultace všem, v prvé řadě dětem, kde je to pro jejich zdravý vývoj, identitu a rozvoj vztahů velmi důležité, a řekl bych dokonce pro studium nenahraditelné.

Petr Jan Řehák, terapeut


Kontakt

Smart Academia základní škola, s.r.o. 

IČ: 049 36 442

Pionýrů 79, 253 01 Hostivice


Mgr. Alena Shejbalová

ředitelka školy

telefon: 725 729 127

www.smartacademia.cz

e-mail: info@smartacademia.cz


pověřenec pro OOÚ: Ing. Milena Barcalová

e-mail: milena.barcalova@email.cz

telefon: 722 947 319